Tränarbesök i ungdomsföreningar

Smålands FF erbjuder härmed möjligheten att med hjälp av Smålands FF:s instruktör (Förbundskapten, spelarutbildare, kursinstruktör) genomföra en träningskväll för ungdomsledare och spelare i er förening.

Preliminärt program
Föreningen ger själv förslag på innehåll/tema och instruktören kommer med tips och idéer och tillsammans kommer ni fram till innehållet.
18.00 - 18.15 Samling - information
 75-90 minuter Praktik med övningstrupp, 14-18 deltagare
av egna spelare 14 år och äldre.
ca 15 minuter Fika (kaffe/te - fralla)
60 min Teori för ledare
ca 21.00 Avslutning
Ekonomi: Instruktörsarvode: 900:- + reseersättning 30:-/mil
Krav som föreningarna
måste uppfylla:

- Bjuda in föreningens ungdomsledare
- gå gärna ihop med grannföreningen
- Boka plan och teorilokal

- Ordna fika (kaffe/te - smörgås, frukt)
- Stämma av med utsedd instruktör om innehållet,
praktik och teori samt datum, klockslag och plats

Intresserade föreningar:
Kontakta Smålands FF minst 3 veckor i förväg för förslag på instruktör.
Föreningen bokar själv datum med instruktören.
Föreningen kan finansiera hela besöket genom att söka pengar från idrottslyftet.

Smålands FF: Eric Dernegård, 036 - 34 54 48, eric.dernegard@smalandsfotbollen.se