UEFA B 2018 - Anmälan öppen

Tränarutbildning

Tränarutbildning UEFA B vänder sig till seniortränare och deltagare med godkänt resultat från kursen erhåller ett "UEFA-B Diploma".

Kursen består av 6 träffar á 2 heldagar (förutom modul 5 som är på 3 heldagar) I Växjö. Mellan träffarna har man webbaserade hemuppgifter. Webbuppgifterna under respektive period motsvarar minst en kursdag på 8h. Sista utbildningstillfället (modul 7) är en form av "examen" då deltagarna arbetar med teoretiska och praktiska uppgifter. Kursen är sammanhängande med samma deltagare.

16 995kr/ deltagare. I priset ingår kurslitteratur, fika/ lunch/ middag (lördag kvällar), konferens- och praktikkostnader, instruktörskostnader samt logi i dubbelrum (inget avdrag om logi ej utnyttjas). Vid önskemål om enkelrum tillkommer 350 kr/natt på kursavgiften. Faktura på hela kursavgiften skickas efter första kurstillfället.

Ledighet beviljas ej under kursens gång. För att erhålla ett "UEFA-B Diploma" måste du gå på alla tillfällena och ha 100 procents närvaro. Kursträffarna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen. Avgiften betalas inte tillbaks om du missar något kurstillfälle.

Träff 1: 10-11 mar
Träff 2: 14-15 apr
Träff 3: 5-6 maj
Träff 4: 11-12 aug
Träff 5-6: 7-9 sep
Träff 7: 6-7 okt

Via hemsidan: www.smalandsfotbollen.se/ Tränarutbildning/ kursanmälan
Obs! Genom att anmäla dig betyder det att du är anmäld till alla tillfällena.

Inbjudan