TeamTalk

Nu kommer ytterligare ett material i vår satsning TeamTalk där vi vill få igång diskussioner om olika frågor i ungdomslagen.

Sedan tidigare finns
TeamTalk - vårat lag (2007)
TeamTalk - junior (2008)
TeamTalk - redo för match (2009)

.....och nu finns TeamTalk -äta rätt (2010)

TEAMTALK - REDO FÖR MATCH
En diskussionsdvd framtagen för och med ungdomar. I den ställs ledare/spelare/föräldrar inför ett antal situationer som kan uppstå i en ungdomsmatch. Kan beställas kansli@smalandsfotbollen.se för 50 kr st + porto.

Här har ni inledningen på denna DVD.

Ladda hem TeamTalk material till redo för match

- TeamTalk folder (PDF-dokument, 1,0 MB)

- TeamTalk ungdomsmaterial redo för match (PDF-dokument, 77 kB)

- TeamTalk överenskommelse redo för match (PDF-dokument, 12 kB)

- TeamTalk beställningsblankett redo för match (PDF-dokument, 125 kB)

- Redovisningsblankett redo för match (PDF-dokument, 52 kB)


TEAM TALK - ÄTA RÄTT

På ett enkelt och lekfullt sätt vill vi väcka ungdomars intresse för hur viktig kosten är när man idrottar. Materialet finns i två varianter, 10-12 år och tonår. Till tonårsmaterialet finns även en powerpointpresentation som man kan ta hjälp av om man vill. Tanken är att man har två träffar med laget och avslutar sedan med en gemensam "prova på kväll" med föräldrarna.

TeamTalk äta rätt folder (PDF-dokument, 732 kB)

TeamTalk äta rätt 10-12 år (PDF-dokument, 277 kB)

TeamTalk äta rätt tonår (PDF-dokument, 161 kB)

TeamTalk äta rätt tonår powerpoint (PDF-dokument, 1,1 MB)