Serieindelningar 2020

SmFF Tävlingskommitté presenterar 10/12 ett reviderat serieförslag för Div 5 Herr efter att IFK Österbymo tackat ja till vakans efter IFK Borgholm.
Föreningar kan lämna in synpunkter på förslaget till och med 17 december.

Information
Div 5 Herr Lag Karta

Nytt serieförslag för Div 5 Herr kommer att presenteras när vakans efter IFK Borgholm blir klar.
Tävlingskommittén fick i uppdrag av representantskapsmötet 1/12 att utreda och fastställa.

Div 5 Herr Lag Karta

Representantskapet i Smålands FF fastställde den 1/12 serieindelningar i Div 3 Dam, Div 4 Herr.

Div 3 Dam Lag Karta
Div 4 Herr Lag Karta

Götalandsdistrikten fastställde 27/11 serieindelningar i

Div 2 Dam Lag Karta