Serieförändringar 2020

Här redovisas de serieförändringar som görs i serienivåer pga. olika orsaker.
Läs mer för att se om det berör er förening.

Följande ändringar föreligger inför säsongen 2020.

8/1
Moheda IF
har tagit vakansen i Div 3 SV Dam efter LGOIF/HGOIF som avanmält sin plats och önskat spel i Div 4 Dam.

10/12
IFK Borgholm har tagit vakans i Div 4 Herr. Vakansen efter IFK Borgholm i Div 5 Herr har tagits av IFK Österbymo.
I reviderat serieförslag har TK placerat IFK Österbymo i Div 5 NÖ och flyttat Timmernabbens IF till Div 5 SÖ.

28/11
Blomstermåla IK avanmäler sin plats i Div 4 Herr. Vakansen tas av IFK Borgholm som är först på vakanslistan efter kvalspelet till Div 4 Herr.
IFK Borgholm tar Blomstermåla IK:s plats i Div 4 SÖ i presenterat serieförslag.

Vakanser i Smålandsfotbollen TB 2 Kap 28§

Vid vakanser har lag från lägre division (placerade bland de tre bästa lagen), företräde före nedflyttningslag. Detta gäller herrarnas div. 4 - 6 samt damernas div. 3-4.
TK kan besluta om annan vakansordning om särskilda skäl föreligger.
Vakans, som uppstår efter seriespelets slut, i serie där kval ej förekommer, ersätts med det bästa serieplacerade laget, som ej uppflyttats.
Vakans som uppstår efter kvalspelets slut, i serie där kval förekommer, ersätts med det bästa kvallaget, som ej uppflyttats.
Om vakans uppstår efter det att representantskap eller TK fastställt serierna ersätts platsen av bäst serie- eller kvalplacerat lag, som ej uppflyttats, inom det geografiska område där vakansen uppstått.
Om sådant lag inte finns tas vakansen av lag i seriens omedelbara geografiska närhet. Någon omflyttning av lag mellan serier kommer inte att ske, om inte särskilda skäl föreligger.