Representantskap 2017

Kort rapport från årets Representantskap i Växjö 4/12

Ordförande Christer Gustafsson öppnade SmFF:s tredje representantskapsmöte sedan starten 2016. Ola Henriksson tog över som mötesordförande liksom vid de senaste två.
Justeringsmän och rösträknare valdes utan problem.

Röstlängd representantskapsmötet 2017

Vimmerby IF:s motion gällande införandet av möjligheten till kombinerade lag i herrarnas seriepyramid gav en stunds diskussion. Vimmerbys tanke är att deras talanger, som inte är klara för spel i A-lag, ska kunna delta i ett kombinerat lag i A-lagspyramiden för att få en bättre matchmiljö än vad Utvecklingspyramiden kan erbjuda.
Flera föreningsföreträdare gav sina synpunkter och när krutröken lagt sig så vann styrelsens förslag att avslå motionen efter votering med 62-18.

Gripenbergs BK hade lämnat en motion gällande omlottning efter sommaren i Div 6 för att få ny motivation och jämnare matcher på hösten.
Mötets beslut blev avslag enligt styrelsens förslag men med uppdrag till TK att titta på modellen under 2018.

Gällande serieindelningarna i Div 4-5 Herr och Div 3 Dam så fanns det endast ett motförslag i Div 5 Herr från Bäckebo GoIF sedan IFK Borgholm valt att inte plädera för sitt förslag i Div 3 Dam, där grundtanken vara att jämna ut antalet B-lag mellan serierna.
Bäckebo GoIF:s alternativ vann inte gehör utan samtliga serieindelningar beslutades enligt styrelsens förslag.
TK fick sedan i uppdrag att serieindela övriga serier senior/ungdom samt att ansvara för utdragningar och vakanstillsättningar i fortsättningen.

TK:s förslag till ändrade skrivningar i TB/RB togs också utan diskussion.

Därefter informerade styrelsens Ola Andertoft om en ny satsning på FU (Fotbollsutvecklare) som i Småland ska ge föreningarna en bättre stöttning i verksamheten.

Domarkommitténs representant i styrelsen, Peter Stefansson, redogjorde för Smålands lyckade projekt med tvådomarsystem som använts i Div 6 Herr 2017. Tanken är att få det permanent och siktet är inställt på fler serienivåer, tex. Div 3 Dam och Junior P18 Herr.
Försöket har fått flera andra distrikt i Sverige att diskutera frågan.

Ordförande Christer Gustafsson informerade till sist om SvFF:s förslag till nya spelformer som är på gång och röstades igenom på SvFF:s representantskap. Tanken är att spelformer ska renodlas och bli så lika som möjligt i alla distrikt med regelverk som ska bli enhetliga.
3-3, 5-5, 7-7, 9-9 och 11-11 med olika varianter på spelplaner, regler och målstorlekar ska få våra ungdomar att tycka fotboll är ännu roligare.

2018 år representantskap avslutades därefter av Christer Gustafsson.