Från och med 14/2 kan man söka stöd för satsningar som görs 2020.

Svenska Fotbollförbundets och Riksidrottsförbundet har kartlagt de två specifika områderna som är prioriterade att satsa på år 2020-2021. Det ena prioriterade området är behålla ungdomar i ålder 13-20 år. Satsningar som kan beviljas är:

  • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
  • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Ovanstående typer av satsningar söker föreningar i formuläret ungdomar.

Nytt för i år är också ansökningsförfarandet angående satsningar gällande behålla ungdomar. Vi tar emot ansökningar fram till 1 april, därefter tar vi ett beslut och föreningarna får besked efter den 20 april.

Det går att söka bidrag för redan genomförda satsningar!

Det andra prioriterade området är Utbildning, där målgruppen är aktivitetsledare för barn och ungdomar. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Inriktningar som kan beviljas är:

  • Idrottsspecifika utbildningar. Vilket innebär aktivitetsledarutbildning inom ramen för fotbollens egen utbildningsstruktur; tex Tränarutbildning C, B och A ungdom och Fotbollsskolan Lira blågult

Ovanstående typer av satningar söks löpande under året och föreningar söker i formuläret utbildning

Satsningar som inte beviljas är:

  • Ungdomsdomarutbildning
  • Planskötarutbildningar
  • Lägerverksamhet

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline. Projektperioden sträcker sig över två år och det är krav på att återrapportera satsningar som har blivit godkända för återbetalning.

Vid frågor ta kontakt med: Ellen Strand på 036-34 54 50 eller ellen.strand@smalandsfotbollen.se

Teknisk support

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet

Support idrottonline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00

Ansökan för Idrottslyftet är stängd!

På Idrottslyftsgruppens sista möte innan sommaren (6/7) fastställdes beslutet att ansökan för egna projektidéer är fortsatt stängd. Anledningen är att pengar har avsatts för höstens utbildningar och förbundets Idrottslyftsmedel är nu slut.

Sammanställning Idrottslyftet 2015

Klicka här

Idrottslyftet - Smålandsidrotten

Via Smålandsidrotten kan föreningar söka idrottslyftspengar för att utveckla sin förening.

Visa alla nyheter