IDROTTSLYFTET 2017

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Informationsfolder Idrottslyftet 2017

Ansökningar

 • Ansökningsmöjligheten är förlängd tills vidare då vi fortfarande har medel kvar att fördela
 • Ansökan görs via föreningens sida på IdrottOnline där den ska sparas och skickas in före genomförande (Svenska FF's tränarutbildningar + spelarutbildningsplanen är undantag och söks efter genomförande)
 • Beskriv satsningen, redovisa en kostnadsberäkning, uppskatta antal deltagare och ange ett slutdatum Beslut lämnas till föreningen inom en månad från ansökningsdatum
 • Notera att det inte längre är möjligt att ansöka om medel för teambildning

Återrapporter

 • Satsningen återrapporteras senast en månad efter genomförande via föreningens sida på IdrottOnline
 • Om satsningen pågår eller ej är slutfört den 15 november 2017 kontakta Anna Malmén

Smålands Fotbollförbund erbjuder sina föreningar att ansöka om Idrottslyft för nedanstående satsningar vilka är framtagna ur förbundets Utvecklingsplan

Föreningsmiljö

 • Föreningsbesök och föreningskonferenser
 • Utbildning organisationsledare (ex Fotbollens Spela, Lek och Lär samt Idrottens Föreningslära)
 • Verksamhet för funktionsnedsatta
 • Utbildning för föräldrar med annan etnisk bakgrund i ledarskap och organisation
 • Tips - ansök om bidrag för tecknande av avtal med Sport Competence - klicka här för mer information
 • Tips - ansök om bidrag för att öppna upp anläggningen för spontanfotboll under "föreningsutveckling"

Träning och tävling

 • Implementera nya spelformer
 • Öppna upp anläggningen för spontanfotboll och poolspel
 • Genomföra föreningsbesök och/eller lagbesök för att implementera Spelarutbildningsplanen (se mer information på vår hemsida)
 • Ungdomsdomarutbildning (se mer information på vår hemsida inom kort)
 • Tips - ansök om 3000 kr för poolspel/cup utan anmälningsavgift under "spelarutbildning"

Tränare och ledare

 • Ledarutbildning Landslagets Fotbollsskola
  Tips - ansök om 1000 kr/ledare + 1000 kr för handledare. Max 10 spelare/ledare
  Informationsbroschyr ledarutbildningen
  Handledning för ledarutbildningen
  Materialet beställs via SISU Idrottsböcker
 • Subventionera C-diplom, B-diplom ungdom och Grundkurs Futsal
  Tips - ansök om 1000 kr/dag/godkänd deltagare genom förbundet samt faktiska kostnader för kurs på hemmaplan, max 1000 kr/dag/godkänd deltagare. Alla Svenska FF's tränarutbildningar söks efter genomförande

Inbjudan som PDF

Information

Läs mer om IdrottOnline och Idrottlyftsfunktionen på
www.idrottonline.se/support/manualer/

Läs mer om Smålands Fotbollförbunds Idrottslyft på
www.smalandsfotbollen.se/idrottslyftet/

Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande Smålands Fotbollförbunds Idrottslyft

anna.malmen@smalandsfotbollen.se
Telefon 036-34 54 50

Teknisk support

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet

Support IdrottOnline
Telefon 08-699 61 50
Måndagar - torsdagar 12:00 - 15:00

Idrottslyftet 2017

Kanske har några föreningar glömt bort,
men nu är det hög tid att skicka in er återrapport.
Glöm inte heller att söka för höstens tränarkurser
för vi vill att fler ska få ta del av Idrottslyftets resurser!

Ansök och återrapportera

Smålands Fotbollförbund uppmanar sina föreningar att fortsatt söka Idrottslyft då vi fortfarande har medel kvar. Vi vill även påminna om att återrapportera årets satsningar senast den 15 november (eller enligt överenskommelse).

Återrapportera Idrottslyft

Smålands FF har tidigare meddelat att det varit problem med återrapportering av satsningar i IdrottOnlines applikation. Problemet ska nu vara löst och våra föreningar kan återrapportera igen!

Idrottslyft för spontanfotboll och verksamhet för funktionsnedsatta

Smålands Fotbollförbund gör nu riktade Idrottslyftssatsningar för att stimulera våra föreningar att öppna upp anläggningen för spontanfotboll samt att erbjuda verksamhet för funktionsnedsatta. Ansökan görs i IdrottOnline under Idrottsmedel - Föreningsutveckling.

Förlängd ansökan för Idrottslyftet!

Ansökningsmöjligheten för Idrottslyftet är förlängd då vi fortfarande har Idrottslyftsmedel kvar att fördela. Vi uppmanar våra föreningar att skicka in ansökningar för satsningar som ni planerar att genomföra under juni-december. Klicka på nyheten för ansökningstips!

Ledarutbildning inför fotbollsskola

Smålands Fotbollförbund öppnar nu upp möjligheten att ansöka om bidrag för ledarutbildning inför sommarfotbollsskolor i egen regi. Vi rekommenderar den ledarutbildning som är framtagen för Landslagets Fotbollsskola men som likväl kan genomföras inför andra fotbollsskolor.

Ansökan för Idrottslyftet 2017 är öppen

Smålands Fotbollförbund har nu öppnat upp föreningsansökan till Idrottslyftet 2017. Mer information.

Återrapportera Idrottslyftet

Glöm inte att återrapportera de projekt där ni beviljats Idrottslyftsmedel. Avslutade projekt ska vara återrapporterade senast den 15 november.

Ansökan för Idrottslyftet är stängd!

På Idrottslyftsgruppens sista möte innan sommaren (6/7) fastställdes beslutet att ansökan för egna projektidéer är fortsatt stängd. Anledningen är att pengar har avsatts för höstens utbildningar och förbundets Idrottslyftsmedel är nu slut.

Sammanställning Idrottslyftet 2015

Klicka här

Idrottslyftet - Smålandsidrotten

Via Smålandsidrotten kan föreningar söka idrottslyftspengar för att utveckla sin förening.

Visa alla nyheter