Barn & Ungdomsdomare

Barn & Ungdomsdomare är en benämning på de tjejer och killar som dömer 3-3, 5-5, 7-7, 9-9  och 11-11 (till och med 15 år) hemma i sin förening.

Informationen gällande utbildningar 2020 är under uppdateruing (klart slutet februari).

Smålands Fotbollförbund erbjuder 2020 följande utbildningar

– Grundkurs barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5, 7-7
– Grundkurs ungdomsdomare 9-9, 11-11
– Fortbildning barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, 11-11

Deltagare grundkurs 3-3, 5-5 och 7-7
För domare med eller utan erfarenhet som ska döma 3-3, 5-5 och 7-7 (t.o.m. 12 år)

Deltagare grundkurs 9-9 och 11-11
För domare med eller utan erfarenhet som ska döma ungdomsfotboll 9-9 och 11-11 (t.o.m. 15 år)

I detta dokument finns all information stegvis om grundkurserna.

Värdföreningen för Grundkurs barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5 och 7-7 samt 9-9, 11-11.

1  Alt 1. Väljer ut en eller flera personer i föreningen som ska hålla i utbildningen (material beställs via SISU-idrottsböcker)
Alt 2. Bokar en klubbinstruktör

2  Bestämmer ett datum som kursen ska hållas

Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund

5  Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS

6  Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)

9  Genomför utbildningen

10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund

Smålands Fotbollförbund

4  Skapar en utbildning i FOGIS

7  Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum

8  Skickar ut kursmaterial till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS

11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista

Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Utbildningspaket och regelböcker (värdföreningen beställer själv via SISU-idrottsböcker, 146 kr/utbildningspaket till den interna utbildaren och 40 kr/regelbok)

Värdföreningen för Fortbildning ungdomsdomare 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, och 11-11

1  Bokar en klubbinstruktör

2  Bestämmer tillsammans med klubbinstruktören ett datum

Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund

5  Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS

6  Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)

9  Genomför utbildningen tillsammans med klubbinstruktören

10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund

Smålands Fotbollförbund

4  Skapar en utbildning i FOGIS

7  Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum

8  Skickar ut material till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS

11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista

Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Instruktörsarvode + resa (betalas direkt till instruktören av förening)
Regelbok (värdföreningen beställer via SISU-idrottsböcker, 40 kr/regelbok)

Ta gärna kontakt med er Sisu-konsulent för mer information kring stöd och resurs.

Kontaktperson Smålands FF:
Elen Strand
036-34 54 50
ellen.strand@smalandsfotbollen.se