Resefördelning domarkostnader 2019

Smålands Fotbollsförbund tillämpar sedan ett antal år tillbaka kostnadsfördelning av domarnas resekostnader vid seriematcher där matcherna döms av domarteam i Div.2 Dam, Div.4 - 5 Herrar.

Info / blankett

Skrivbar blankett

Utdrag ur gällande TB 2 kap 33 § - Avgift ej redovisat underlag
Förening som underlåter sig att inom föreskriven tid redovisa sina kostnader för fördelning av domarens reskostnader, kan åläggas straffavgift om 500:-

Nedan redovisas slutsammanställning +/- för säsongen 2019 (prel. början av december).
Fakturering/utbetalning till respektive förening sker under december.

Div 2 Dam

Div 4 Herrar

Div 5 Herrar