Poolspel 5-manna 2017

Smålands Fotbollförbund bjuder in till poolspel 5-manna för 9-årslag.

Anmälda föreningar turas om att stå för värdskapet vid totalt 4 helger under säsongen 2017.

FÖRENINGEN

  • anmäler det antal 9-årslag i flick- respektive pojkklassen som ni vill delta med i 5-mannaspelet.
  • anger om man kan arrangera en eller flera sammandragningar med ca 6 lag och 3 matcher var.
  • ringar in det/de datum på anmälningsblanketten som passar bäst för att genomföra arrangemanget samt föreningens kontaktperson vid det aktuella tillfället.
  • ansvarar sedan för att ta kontakt med övriga lag som ska delta och meddelar speltid och datum senast 2 veckor före arrangemanget (efter den spelordning som skickas ut av Smålands FF).
  • ansvarar för att arrangemanget genomförs enligt de spelregler för 5-mannafotboll som finns på bifogat blad samt i foldern "5-manna fotboll för 9-årslag".

SMÅLANDS FF

  • tar in anmälningar och fördelar lagen så att varje lag får delta i 5-mannafotbollen vid 4 tillfällen.
    (20/5 alt. 21/5, 17/6 alt. 18/6, 26/8 alt. 27/8, 23/9 alt. 24/9)
  • skickar information om speldag och lottning till de föreningar som anmält sitt intresse att arrangera ett/flera arrangemang.

Spelregler och anmälan poolspel