Verksamhetsplanen 2019

1 ex av almanackan skickas ut till alla föreningar. Önskar er förening att beställa fler?

Beställningsblankett för verksamhetsplanen 2019.