Svenska FF:s Förtjänstmärke för instruktörer

För dig som varit tränar i minst 10 år finns möjlighet att söka Svenska FF:s Förtjänstmärke för instruktörer.

OBS! Ansökan ska skickas till det egna Distriktsförbundet:
Smålands FF (Anette), Box 484, 551 16 Jönköping och senast den 30 oktober.
Information + ansökningsblankett