Fotboll i skola (inventering)

Under våren och sommaren har vi försökt inventera skolar som har fotbolls aktiviteter på schemat.

Följande skolor har vi fått in
-> lista på skolor med fotbollaktiviteter (PDF-dokument, 10 kB)

Saknar ni någon skola? Fyll då i vårt webbformulär,
-> webbformulär

 Läs mer om fotbolls i skola här