Kallelse till Gislaveds-läger (F/P 92)

- Tekninkskola 2-5/8 - Uppsamlingsheat 4-5/8
* Det finns platser kvar till teknikskolan. Anmälan kan göras här E-post måste anges vid anmälningar efter den 6/7.