Uttagna P/F (födda 93) till maj 2007

Nu är listan på de spelare födda 93 som gått vidare till utbildningslägret i maj 2007 uppdaterad.
Till spelarna:
Ni som inte hittar ert namn har fortfarande chansen att bli elit-
spelare bl.a genom träning, träning och åter träning, andra fotboll-
läger, ambition och lite tur. Bland annat har flera landslagsspelare
inte blivit uttagna till zonläger, ex Mikael Svensson Southampton.
Till ledarna:
Är det några vi missat p.g.a sjukdom eller som av andra skäl inte
kunde vara med på höstens utbildningsläger eller som utvecklats under
hösten? Som ledare kan du dels ringa och prata med berörd
Talangansvarig dels anmäla till undertecknad.

 - lista uttagna flickor (updat. 1/2)

- lista uttagna pojkar (updat. 1/2)